Dipl.ing.Jelena Muštra, NUTRICIONIST

Print

Moja piramida prehrane

Godine 1992. u Americi (SAD) prihvaćena je Piramida zdrave prehrane. Već kod nje je postojala podjela namirnica po skupinama te su definirana serviranja po količini i učestalosti za svaku pojedinu skupinu. Ipak, 2005. godine Piramida zdrave prehrane doživljava korekciju te dobiva novi naziv, Moja Piramida. Korekcije su uvedene zbog promjena u stilu života ljudi koje su dovele do povećanog rizika za mnoge bolesti koje sam već spominjala u prijašnjim člancima.
Stara Piramida pravilne prehrane dijeli namirnice u 6 skupina: žitarice i proizvodi od žita, povrće, voće, meso i zamjene za meso, mlijeko i mliječni proizvodi te masti i dodani šećeri, zaslađivači.

Print

Zašto odabrati pravilnu prehranu ?

Od trenutka kada je novi život začet do rođenja djeteta, te kroz sva životna razdoblja, pravilan izbor namirnica i pravilna prehrana su od temeljnog značaja za održanje životnih funkcija, fizički i psihički razvoj, očuvanje zdravlja  i optimalno funkcioniranje organizma.

Print

Pravilna prehrana

Proljeće je stiglo. Iza nas su uskršnji blagdani i dugi zimski mjeseci. Jesmo li u tom periodu uživali pravilno u hrani, ili pak nepravilno, najbolje se vidi kada uskočimo u laganiju odjeću. Mnogi ljudi zato sada kreću s rigoroznim dijetama koje obećavaju brza rješenja, ali pri tome griješe.

{loadposition kol1}

{loadposition kol2}

 
{loadposition ostalo}